In de klas mochten we onze eigen naam typen op de computer. Gelukkig had juf die al voorgemaakt, zodat we de letters konden zoeken op het klavier.
We kunnen die zelfs al selecteren en in een andere kleur zetten! Ook de naam onderstrepen, cursief zetten en vet lukt al heel goed!